⚖️  Juristfirman Unité

Reviews on Environmental Health
2010-01-01 19:03 Dämvik M. and Johansson O., Health Risk Assessment of Electromagnetic Fields: A Conflict between the Precautionary Principle and Environmental Medicine Methodology, Reviews on Environmental Health, vo...
Läkartidningen
2008-08-19 18:45 Dämvik M. och Johansson O., Försiktighetsprincipen ställer krav på rapportering av osäkra risker, Läkartidningen 2008-08-19 nr. 34.
Juridisk Tidskrift
2008-01-01 18:48 Dämvik M., Mobilmaster - en praxis som bygger på felaktig information, Juridisk Tidskrift, 2008-09 nr 2.
Högsta förvaltningsdomstolen
2007-11-16 16:46 I sin dom, 2007-11-12, i mål nr 7040-06 har regeringsrätten nekat bygglov för en telemast inom ett naturreservat, med hänvisning till EG-rättens försiktighetsprincip. Klicka på länken ovan för refera...