⚖️  Juristfirman Unité

Ljusglimten
2013-09-30 19:07 Dämvik M., Vilket skydd ger lågstrålande zoner?, Ljusglimten 2013-09-30.
Kammarrätten i Jönköping
2012-11-16 17:20 I dom 2012-11-05 i mål 3350-11 har Kammarrätten i Jönköping kommit fram till att en elöverkänslig kvinnas medicinska tillstånd ska bedömas som sjukdom och att hon har rätt till sjukpenning. I strid mo...
EU-domstolen
2011-12-19 17:17 Med anledning av en begäran om förhandsbesked från miljönämnden i Mora kommun har det i mål C-344/09 vid EU-domstolen framkommit intressant information till ledning för tolkning av referensnivåerna fö...
Mark- och miljööverdomstolen
2011-08-29 17:15 Genom dom 2011-08-26 i mål M4127-10 har Mark- och miljööverdomstolen (MöD) fastställt tidigare instansers avgöranden, vilket innebär att Affärsverket svenska kraftnät tvingas flytta en kraftledning so...