⚖️  Juristfirman Unité

Mats Dämvik (jur kand, civ ing E). Tidigare verksam som bl a notarie vid Göteborgs tingsrätt, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet samt jurist vid Komunity Komserv AB och GF Konsult AB.