⚖️  Juristfirman Unité

Verksam inom förvaltningsrätten

 

... främst med inriktning på:

 

 

fastighetsrätt,

 

miljörätt samt

 

strålskyddsrätt.